Synagoga Loštice – Expozice místní židovské historie

V prostorách loštické synagogy vznikla muzejní expozice zabývající se dokumentací historie židovských komunit v Lošticích, Mohelnici a Úsově. Je zde vystaveno množství dokumentů, fotografií, informací, příběhů a předmětů od místních pamětníků, které představí veřejnosti židovskou historii a tradice, které přispívaly k ekonomickému a kulturnímu rozvoji mohelnického regionu více než 500 let, včetně jejich úlohy při zavedení tradiční výroby tvarůžků v Lošticích v 19. století a činnosti židovských obchodníků, řemeslníků a podniků (koželužna, sladovna, výroba koženého zboží, výroba uzenin, atd.).

Pozornost je rovněž věnována významným osobnostem regionálního i nadregionálního významu. Centrálními objekty expozice jsou vitráže a dřevěné vyřezávané lavice pocházející z nacisty zničené olomoucké synagogy. Také zde je k dispozici velké množství historických materiálů a exponátů a jejich vhodná prezentace a uspořádání je prezentována prostřednictvím multimediálních prostředků.. Část materiálů či už neexistující objekty nebo exponáty z jiných muzeí jsou k dispozici v elektronické databázi (prezentaci na LCD obrazovce), která je součástí muzejní expozice. Také tato kulturní památka je předmětem trvalého zájmu a pokusů o její záchranu a obnovu. Dosavadní aktivity v tomto prostoru vyvíjí ve spolupráci s MAS Mohelnicko občanské sdružení Respekt a tolerance, které je garantem expozice židovské historie, a podařilo se mu získat řadu cenných exponátů. V prostorách synagogy se pořádají kulturní akce. 

";
2011 | Webdesign by MOONS