PAMĚTNÍ SÍŇ ThDr. JAROSLAVA STUDENÉHO
Bělotín

V místě barokní fary církve římskokatolické v Bělotíně vznikla stálá muzejní expozice, která mapuje životní dráhu papežského preláta Mons. Doc. ThDr. Jaroslava Studeného.

Narodil se 6. května 1923 v Kozově. Tři roky studoval na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci a poté čtyři roky na Lateránské univerzitě v Římě (1945–1949). Kněžské svěcení přijal v Římě v roce 1947. Roku 1949 byl ustanoven kaplanem ve farnosti Lipník nad Bečvou. Následovala tříletá vojenská služba u nechvalně známých oddílů PTP. Po návratu do civilu vystřídal několik působišť, aby od května 1967 nastoupil jako administrátor v Bělotíně a Špičkách. V roce 1972 byl ThDr. Jaroslavu Studenému odňat tzv. státní souhlas k výkonu kněžské služby a v listopadu téhož roku byl odsouzen komunistickým režimem na čtyři a půl roku vězení za šíření náboženské literatury. Po propuštění pak pracoval v dělnických profesích až do roku 1983, kdy mohl znovu nastoupit do kněžské služby. Teprve období po listopadu 1989 umožnilo doktoru Studenému uplatnit v plné šíři jeho kněžské a také studijní zkušenosti.

Od roku 1990 začal učit na obnovené Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci. Roku 1993 byl jmenován docentem, o dva roky později papežským prelátem. Jméno zesnulého kněze se zapíše do dějin olomoucké arcidiecéze především jako budovatele nových kostelů. V období po roce 1990 vybudoval, zrenovoval a upra

vil nesčetné množství kostelů a kaplí, kapliček a křížů, o nichž se můžeme dočíst v jeho knize Deset let naší bohoslužby vydané v roce 2001. Ve svých 83 letech odešel do důchodu, který prožíval v Cholině, kde také v roce 2008 zemřel a je zde pohřben na místním hřbitově. Pohřební obřady za zesnulého vykonal olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

Expozice mapuje životní dráhu tohoto vzácného člověka od rodinných kořenů přes studium ve Vatikánu, léta věznění a persekuce v 70. a 80. letech až po závěr života v roli stavitele kostelů, autora duchovní literatury pro různé věkové kategorie a ocenění životní pouti papežem Janem Pavlem II. Expozice je vybavena autentickým nábytkem, části osobní knihovny a osobními předměty, fotodokumentací, kterou si dr. Studený sám zpracoval a která zachycuje jeho obrazy, literární činnost, zahraniční aktivity, výstavbu kostelů apod.

";
2011 | Webdesign by MOONS