• O projektu

Za poznáním a odkazem předků

Tato webová sekce představuje společný projekt dvou moravských místních akčních skupin (MAS) „Za poznáním a odkazem předků“, který byl zrealizován v roce 2011 díky dotaci z Programu rozvoje venkova ČR v rámci Osy IV. LEADER, op. IV.2.1. Projekty Spolupráce.

MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko a MAS Mohelnicko díky němu vytvořily čtyři stálé výstavní expozice, jejichž společným tématem se stalo připomenutí významných osobností a historie obcí. Muzea vznikly v nevyužitých a chátrajících budovách (bývalá židovská synagoga, neobydlená fara, nevyužité podkroví kulturního domu, zrušená škola), jejich obnova tak přispěla k zachování venkovského rázu a zkrášlení vzhledu obcí.

Zřízení expozic nespočívalo jen ve stavební rekonstrukci oken, omítek, podlah, rozvodů, vytápění či sociálního zázemí, ale též v umístění vybavení, panelů, vitrín, stolů nebo i kuchyňských koutů pro zázemí různých kulturních a vzdělávacích akcí. Nejdůležitější však jsou samotné exponáty, které se v muzeích objevily často za vydatného přispění místních obyvatel, znalců místní historie, kronikářů či pracovníků archivů. Všem těmto lidem patří díky za jejich nezištnou pomoc.
Projekt doplnily doprovodné aktivity, jakými byly dva vzdělávací semináře, tento propagační bulletin, webová prezentace a také slavnostní otevření všech 4 minimuzeí za účasti zástupců obou MAS, kteří tak vzájemně poznali své regiony.

Obě MAS jsou provozovateli muzeí, na jejich provozu spolupracují s místními samosprávami a aktivními občany. Zveme Vás k návštěvě!

Další informace o projektu naleznete zde..

-------------------------------------------------------------------

Představení partnerů projektu:

Rozvojové partnerství Regionu Hranicko, o.s. vzniklo v roce 2005 jako místní akční skupina sdružující podnikatelské subjekty, zemědělce, místní samosprávy, spolky a fyzické osoby v regionu Hranicko, jenž je tvořen městem Hranice a okolními 30 obcemi. Základním posláním sdružení je zajištění trvale udržitelného rozvoje regionu při maximálním využití místních lidských a přírodních zdrojů. Veškeré aktivity jsou postaveny na základě partnerství a spolupráce, sdružení funguje na tzv. principech LEADER. Hlavním nástrojem naplňování cílů je realizace Strategického plánu LEADER "Měníme Hranicko", díky němuž MAS rozdělí na Hranicku v letech 2008-2013 téměř 50 miliónů Kč dotačních prostředků. MAS také realizuje vlastní tzv. Projekty Spolupráce, díky nimž napomohla vzniku vesnických muzeí, databáze regionálních brownfields nebo si pořídila a pořadatelům poskytuje mobilní vybavení pro kulturní a sportovní akce. Podílí se také na konání Farmářských trhů v Hranicích a spolupracuje na fungování značky kvality MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt.

Adresa, kancelář: Tř. 1. máje 2063, 753 01 Hranice
Kontaktní osoba: Mgr. František Kopecký, f.kopecky (at) regionhranicko.cz, tel.: 773 583 020
Web: www.regionhranicko.cz


MAS Mohelnicko
Území místní akční skupiny Mohelnicko tvoří 14 obcí v srdci Olomouckého kraje s přirozeným centrem městem Mohelnice. Velkou atraktivitu nabízí obec Loštice, známá svou výrobou „olomouckých tvarůžků“. Za zmínku stojí jistě i obec Mírov se svým hradem, sloužícím jako věznice či vyhledávaný zámek Úsov. Region částečně spadá do území CHKO Litovelské Pomoraví,

MAS vznikla v roce 2006 a ihned se pustila do realizace několika projektů spojených s využitím metody LEADER. V roce 2008 získala dotaci 4,2 mil. Kč z Programu LEADER ČR 2008, kterou přerozdělila obcím, podnikatelům a neziskovým organizacím na jejich rozvojové aktivity. Dalším významným počinem se stal projekt Spolupráce nazvaný „Zmapování a marketing nevyužitých prostor“. Hlavním účelem bylo zmapování a následné hledání nového využití opuštěných objektů, prostor a ploch.

Adresa, kancelář: Náměstí Tyrše a Fügnera 8, 789 85 Mohelnice
Kontaktní osoba: Ivo Škrabal, ivo.skrabal (at) cpkp.cz, tel.: 777 793 714
Web: www.masmohelnicko.cz


";
2011 | Webdesign by MOONS